• نحوه ارسال به تهران و سایر شهرها:
  • از طریق پست، تیپاکس، تعاونی های حمل و نقل و سایر شرکتهای حمل و نقل
  • مدت ارسال به تهران و سایر شهرها:
  • حداکثر تا 7 روز کاری

ارسال سفارشهای خریداران محترم از مبدا  شهرستان بوده و هزینه حمل به صورت پس کرایه و بعهده خریدار می باشد.

فروشگاه بست پارت در تعیین نرخ هزینه حمل دخیل نبوده و نرخ هزینه حمل مستقماً توسط شرکتهای ارسال کننده ( اداره پست، تیپاکس، تعاونی های حمل و نقل و … )محاسبه می شود