شیوه ارسال

تهران

حداکثر تا 24 ساعت

سایر شهرها

بین 3 تا 5 روز کاری

تهران

ارسال با پیک

سایر شهرها

از طریق پست، تعاونی های حمل و نقل